ตัวชี้วัดความสำเร็จภายใต้การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (24 ธ.ค. 2562)


ตัวชี้วัดความสำเร็จภายใต้การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

>>> ดาวน์โหลดเอกสาร <<<