รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนกันยายน 2562  (ดาวน์โหลดเอกสาร)


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562  (ดาวน์โหลดเอกสาร)


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนเมษายน 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนมกราคม 2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร)


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561 (ดาวน์โหลดเอกสาร)


รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (ดาวน์โหลดเอกสาร)