การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2563 (เสนอตั้งตามร่าง พ.ร.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (2 ธ.ค. 2562)


การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2563  (เสนอตั้งตามร่าง พ.ร.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ดาวน์โหลดเอกสาร