ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างงบประมาณ และติดตาม กำกับงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองร่างงบประมาณ และติดตาม กำกับงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม  อาคาร 9 ชั้น 2 (วันนี้)

(ภาพบรรยากาศการประชุม)