แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี


แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (ดาวน์โหลดเอกสาร) 

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรุงปรุง) (ดาวน์โหลดเอกสาร)