แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยปีต่างๆ

1. แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   (ดาวน์โหลดเอกสาร) 

รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบ พ.ศ.2562 (ดาวน์โหลดเอกสาร) 


2.แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   (ดาวน์โหลดเอกสาร) 

   รายละเอียดกิจกรรมดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบ พ.ศ.256 (ดาวน์หลดเอกสาร) 


3.แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   (ดาวน์โหลดเอกสาร) 

4.แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   (ดาวน์โหลดเอกสาร) 

5.แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   (ดาวน์โหลดเอกสาร)