รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีต่างๆ

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดเอกสาร

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ดาวน์โหลด)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ดาวน์โหลด)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ดาวน์โหลด)