รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ปีต่างๆ

  • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (รอบ 9เดือน ) ดาวน์โหลดเอกสาร
  • รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(ดาวน์โหลด)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
(ดาวน์โหลด)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
(ดาวน์โหลด)