รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แยกตามเดือนต่างๆ)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ประจำเดือนสิงหาคม 2562”
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ประจำเดือนกรกฎาคม 2562”
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ประจำเดือนมิถุนายน 2562”
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ประจำเดือนพฤษภาคม 2562”
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ประจำเดือนเมษายน 2562”
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ประจำเดือนมีนาคม 2562”
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562”
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ประจำเดือนมกราคม 2562”
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ประจำเดือนธันวาคม 2561”
(ดาวน์โหลดเอกสาร)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561”
(ดาวน์โหลดเอกสาร)