ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569

กองนโยบายและแผน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี วันที่ 23 -24 ธันวาคม 2564 ณ สวนไทรโยค รีสอทร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ชมภาพกิจกรรม  (คลิ๊ก)