ตัวชี้วัดความสำเร็จภายใต้การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (24 ธ.ค. 2562)

ตัวชี้วัดความสำเร็จภ

Read more

การจัดทำข้อเสนอเบื้องต้นงบประมาณรายจ่าย (งบลงทุน) แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบฟอร์มการจัดทำคำขอตั้งงบลงทุนเบื้องต้น) 2 ธ.ค. 62

การจัดทำข้อเสนอเบื้อ

Read more