เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 5 ปี พ.ศ. 2565-2569 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ ไมด้ารีสอร์ท กาญจนบุรี

ดาวห์โหลดเอกสาร &nbs

Read more

ตัวชี้วัดความสำเร็จภายใต้การดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (24 ธ.ค. 2562)

ตัวชี้วัดความสำเร็จภ

Read more